Olympic IK sisekorra eeskiri

Olympic IK sisekorra eeskiri

1.1 Treeningutel ja võistlustel kohustub sportlane hoidma uisukooli mainet ning mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastlastega.
1.2 Treeningutel on kohustuslik vastav käitumine, mis ei sisalda tööd häirimist või treeneri sõna mitte kuulamist. Vastaval juhul on treeneril õigus kas last noomida või trennist ära saata.

Lapsevanem on vastutav selle eest, et:


2.1 laps jõuab treeninghalli õigeaegselt ja ei hiline treeningule
2.2 lapsel oleks võimalik kasutada treeningule vastavat riietust ja inventari
2.3 laps toitub tervislikult ja saab vajalikke vitamiine
2.4 laps läbib Noorsportlase tervisekontrolli vähemalt üks kord aastas https://innomedica.ee/teenused-2/noorsportlaste-tervisekontroll/

3.1 Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla.
3.2 Lapsevanem ei sekku treeneri töösse treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui teiste laste juhendamisest või kritiseerimisest. Lubatud on ergutada ja kiita.
3.3 Lapsevanemal on õigus treeningut vaadata. Meeles peab pidama ainult seda, et trennis maksab treeneri sõna ja lapse tähelepanu peab olema suunatud ühele inimesele –treenerile. Lapsevanema liiga aktiivne sekkumine takistab lapsel keskendumast ja segab trenni. Lapsevanem ei tohi seista vahetult jääplatsi kõrval.

4.1 Probleemide ja arusaamatuste korral palume lapsevanemal teavitada treenerit või klubi juhtkonda, et saaksime sellega kiiremas korras tegeleda ning üheskoos lahenduse leida.

5.1 Kuna MTÜ Olympic IK treeningtöö toimub renditud pindadel tuleb kinni pidada väljakute sisekorra eeskirjadest, hoida puhtust ja korda https://tondirabaicehall.ee/kulastajale/uldinfo/sisekorraeeskiri/

LEHT TÄIENDAMISEL


 

Olympic cup